OPLÆG

Jeg holder foredrag om emner som:

  • Kurderne i Tyrkiet, Iran, Irak og Syrien
  • Islamisk Stat (IS)
  • Muslimer i danske medier (speciale fra SDU)
  • Radikalisering og terror
  • Tyrkiet (historie, politik og samfund)
  • Armensk Folkemord
  • Alevierne i Tyrkiet

Det sagde de

Deniz er knusende dygtig til at formidle svært stof, så alle kan forstå det.” – Mads Brügger, Radio24syv
– – – – – –
”En af tre foredragsholdere, enhver højskole bør booke” – Højskolebladet
– – – – – –
Et af de mest kompetente indlæg, vi har haft længe, fra en meget vidende og velformuleret foredragsholder.” – Kai Kristoffersen, Vejle Nord Rotary Klub
– – – – – –
“Deniz var utrolig interessant at høre på…Der var en dejlig stor spørgelyst fra de fremmødte medlemmer.” – Bogense Rotary Klub
– – – – – –
Det var godt nok et relevant, velformidlet, spændende og skræmmende oplæg…takket være billedmateriale og stram opbygning var vores elever musestille i den time og 15 minutter, som besøget varede.” – Trine Brix, Solrød Gymnasium
– – – – – –
“Til et af hans foredrag på Christiansborg, blev jeg imponeret over hans store overblik, handlekraft og evne til at opnå resultater”. – Nikolaj Villumsen (MF, Enhedslisten)
– – – – – –
“Deniz formåede under et foredrag at holde hele salen fanget i 1 1/2 time. Han leverede et meget tankevækkende og informativt oplæg, efterfulgt af fyldestgørende besvarelser af de mange spørgsmål. Vores deltagere har efterfølgende givet udtryk for stor tilfredshed med foredraget.” – Liv Gam (Venstre)
– – – – – –
“Deniz’ oplæg var godt disponeret og fremført, så der var tilpas mulighed for at spørge ind til særlige områder. Han har stor viden om feltet og uddybede og nuancerede med yderligere vinkler.” – Anne Sofie Schøtt, Lektor, Forsvarsakademiet
– – – – – –
“[Serinci er]..en imødekommende person med en lun underspillet jysk humor og en stor faglighed, der på pædagogisk vis introducerede til radikal politisk islam. Serincis oplæg var velunderbygget og inkluderede forskellige perspektiver og synsvinkler.”– Mai Møller Nielsen, lektor, Aurehøj Gymnasium
– – – – – –
“Deniz er en velorienteret, fordomsfri og informerende oplægsholder. Deniz har været på tæt hold af mange af de konflikter, som han taler om, og han holder en neutral vinkel på problemerne.” – Matilde Malmberg, Paderup Gymnasium
– – – – – –
“Serinci forstår at tilpasse sin fremstilling til målgruppen. Jeg oplevede ham tilrettelægge et introducerende foredrag for kursisterne, som…var forudsætningsløse. Alligevel fik Serinci gjort dem interesserede, og…fremkaldte adskillige spørgsmål og kommentarer.” – Kim Kristensen, Randers HF & VUC
– – – – – –
“Deniz kunne sit stof til fingerspidserne og demonstrerede ikke blot, at han som forsker er førende på sit område – men lige så vigtigt, at han kan formidle til et mangfoldigt publikum med meget varierende forforståelse for emnet.” –Kristine Schou Pedersen, Biblioteket Frederiksberg
– – – – – –
“Deniz svarede beredvilligt på elevernes spørgsmål. Spørgsmålene i sig selv var et bevis på, at Deniz havde publikum med sig.” – Kaj Pinholt Jespersen, Lektor i samfundsfag og psykologi på Nørre Gymnasium
– – – – – –
“Deniz’ oplæg var levende og fakta-mættet, og det blev modtaget med stor tilfredshed. På den baggrund kan jeg varmt anbefale Deniz Serinci som oplægsholder.” – Lektor Birthe Hansen, Institut for Statskundskab, KU
– – – – – – – –
“Serincis viden om IS og Mellemøsten er stor og uudtømmelig. Oplægget var kort og præcist. [Jeg] forlod…salen med en følelse af at have fået et mere nuanceret indblik i en ellers kompleks og hemmelighedsfuld organisation.” – Maria Gram, kandidatstuderende på engelsk, Aarhus Universitet

– – – – – – – –

For foredrag: tlf. 2683 5664 eller deniz@serinci.dk

BOOK OPLÆG

INTERVIEWS

  • Tv
  • Aviser
  • Radio

KONTAKT INFO

Mail : deniz@serinci.dk
Telefon : 26835664