Indhold

  • CV & baggrund

    CV & baggrund

    Uddannelse 2013: Journalist/Cand. Public B, Center for Journalistik, Syddansk Universitet, Odense 2011: Politics and International Politics..